Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

ROK 2006 - podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 61/XXVIII/05 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 

 

U C H W A Ł A  Nr  61/XXVIII/05

R A D Y   G M I N Y   W I S K I T K I

z dnia 25 listopada 2005r.

 

 

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt  8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz  art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.       o podatkach i opłatach  lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm./ Rada Gminy Wiskitki

uchwala, co następuje:

 

 

§  1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

 1. Od 

    a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu

        na sposób zakwalifikowania w ewidencji

        gruntów i budynków                                                                0,59 zł

    b/ od pozostałych  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

        statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje

        pożytku publicznego                                                                0,14 zł

        - drogi                                                                                     0,05 zł

   1. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

         lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                       3,61 zł

   1. Od budynków lub ich części za 1m2 powierzchni użytkowej:  

    a/ mieszkalnych                                                                           0,54 zł

    b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

        oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

        na prowadzenie działalności gospodarczej                               15,00 zł

    c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

        w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym           6,53 zł

    d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

        w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych               3,71 zł

    e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

       statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

        pożytku publicznego                                                               3,51 zł                                                                                                                                                                                                                             

     4. Od budowli – 2% wartości.

    

   § 2.

    

     1.      Zwalnia się od podatku, o którym mowa w § 1 nieruchomości należące od Gminy, przekazane do używania Ochotniczym Strażom Pożarnym i stowarzyszeniom kulturalnym.

     2.      Zwalnia się od podatku, o którym mowa w § 1 nieruchomości należące do Ochotniczych Straży Pożarnych.

    

    

    

    

    

    

    

   § 3.

    

   Zwalnia się z podatku grunty, budynki i budowle (wodociągi) przeznaczone do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Wiskitki w wodę stanowiące mienie komunalne Gminy Wiskitki.

    

    

   § 4.

    

     1.      Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budynków, o których mowa w § 1 pkt  3 lit. e należących do osób fizycznych podlega powierzchnia 30m2, pozostałą powierzchnię zwalnia się

      od opodatkowania.

     2.      W budynkach mieszkalnych, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. a  należących do osób fizycznych         i parafii rzymsko–katolickich opodatkowaniu podlega 40m2 powierzchni użytkowej, pozostałą  powierzchnię zwalnia się od opodatkowania.

    

   § 5.

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    

   § 6.

    

   Traci moc uchwała Nr 50/XX/04 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

    

   § 7.

    

   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

    

   § 8.

    

   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma zastosowanie na rok podatkowy 2006

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2006-01-03 15:31:01
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2006-01-03 15:31:01
Ostatnia zmiana:2006-01-03 15:31:01
Ilość wyświetleń:801

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij