Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

ROK 2006 - podatek od posiadania psów

Uchwała Nr 65/XXVIII/05 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.
 

U C H W A Ł A   Nr 65/XXVIII/05

R A D Y   G M I N Y   W I S K I T K I

z dnia 25 listopada 2005r.

 

 

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm./ Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości -   53,21 zł.

 

§ 2.

 

Zwalnia się z podatku określonego w § 1 do 4 psów w gospodarstwie domowym.

 

§ 3.

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku  w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

                                                                    

                                                                        § 4

 

Wpłaty podatku należy dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy w Wiskitkach  na rachunek Bank Spółdzielczy w Wiskitkach  Nr 90930400020000064820000010.

 

                                                                        § 5

 

Traci moc uchwała Nr 53/XX/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma zastosowanie na rok podatkowy 2006.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2006-01-05 14:30:05
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2006-01-05 14:30:05
Ostatnia zmiana:2006-01-05 14:30:05
Ilość wyświetleń:643
a
a, a a

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij