Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

ROK 2006 - podatek od środków transportowych

Uchwała Nr 66/XXVIII/05 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 

UCHWAŁA NR 66/XXVIII/05

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 25 listopada 2005r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.). Rada Gminy Wiskitki uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak w załączniku              do niniejszej uchwały:

-           Załącznik Nr 1 od samochodu ciężarowego.

-           Załącznik Nr 2 od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania łącznie             z naczepą lub z przyczepą.

-           Załącznik Nr 3 od przyczep lub naczep łącznie z pojazdem silnikowym.

-           Załącznik Nr 4 od autobusu.

 

§ 2

 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy należące do organów administracji publicznej i ochotniczych straży pożarnych.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr 52/XX/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

 

  

 

                                                                              Załącznik Nr 1

  do Uchwały Nr 66/XXVIII/05

                                                                                                Rady Gminy Wiskitki

                                                                                                z dnia 25 listopada 2005r.

 

Wysokość stawek podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

całkowitej do 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Rodzaj zawieszenia , liczba osi

 

Stawka podatku

(w złotych)

 

od 3,5 do 5,5 włącznie

.........................................................

 

452,00

 

powyżej 5,5 do 9 włącznie

.........................................................

 

494,00

 

powyżej

.........................................................

 

524,00

 

 

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

736,00

776,00

13

14

840,00

882,00

14

15

946,00

992,00

15

 

1050,00

1324,00

Trzy osie

12

17

1050,00

1214,00

17

19

1156,00

1324,00

19

21

1260,00

1434,00

21

23

1366,00

1544,00

23

25

1470,00

1660,00

25

 

1576,00

1764,00

Cztery osie i więcej

12

25

1366,00

1638,00

25

27

1560,00

1750,00

27

29

1576,00

1860,00

29

31

1738,00

2204,00

31

 

1738,00

2204,00

 

                                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                              do Uchwały Nr 66/XXVIII/05

                                                                                              Rady Gminy Wiskitki

                                                                                              z dnia 25 listopada 2005r.

 

 

Wysokość stawek podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Niezależnie od systemu zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku

( w złotych)

od 3,5 i poniżej 5,5

................................................................

808,00

od 5,5 i poniżej 9

................................................................

924,00

od 9 i poniżej 12

................................................................

1040,00

 

Wysokość stawek podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub powyżej 12 ton.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

  - Ciągnik siodłowy + naczepa

  - Ciągnik balastowy + naczepa

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

946,00

1104,00

18

25

1050,00

1214,00

25

31

1156,00

1324,00

31

 

1484,00

1936,00

Trzy osie i więcej

12

40

1310,00

1810,00

40

 

1810,00

2504,00

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 66/XXVIII/05

                                                                                              Rady Gminy Wiskitki

                                                                                              z dnia 25 listopada 2005 r.

 

Wysokość stawek podatku dla przyczep lub naczep.

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

(w tonach)

Rodzaj zawieszenia, liczba osi

Stawka podatku

(w zł)

Od 7 – poniżej 12

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

.............................................................

472,00

 

 

Stawki podatku dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Jedna oś

12

18

336,00

472,00

18

25

368,00

494,00

25

 

420,00

590,00

Dwie osie

12

28

420,00

556,00

28

33

644,00

892,00

33

38

892,00

                         1356,00

38

 

                         1206,00

                         1786,00

Trzy osie i więcej

12

38

697,00

970,60

38

 

970,60

                         1319,10

 

                                                                                              Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 66/XXVIII/05

                                                                                              Rady Gminy Wiskitki

                                                                                              z dnia 25 listopada 2005 r.

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych – AUTOBUSY.

 

 

 

Liczba miejsc

Stawka podatku (w złotych)

                do 15 włącznie

368,00

                powyżej 15 a poniżej 30

736,00

                równej lub wyższej niż 30

                              1386,00

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2006-01-05 14:48:16
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2006-01-05 14:48:16
Ostatnia zmiana:2006-01-05 14:48:16
Ilość wyświetleń:771
a
a, a a

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij