Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Wykaz mienia komunalnego Gminy Wiskitki - stan na dzień 30.03.2005r.


 

Wykaz mienia komunalnego Gminy Wiskitki na dzień 30.03.2005r.

 

 

 

Lp.

 

 Miejscowość

 

Nazwa obiektu

 

Nr

działki

Powierzchnia

     w ha

1.

Aleksandrów

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

    

     24

 

    0,29ha

2.

Antoniew

Droga gminna

  203/1

    0,35ha

 

 

Droga gminna

  204/1

    0,06ha

 

 

Teren rolny

     99

    4,44ha

 

 

Teren rolny

     16

 

    1,60ha

 

                                 OGÓŁEM

 

 

 

    6,45ha

 

3.

Czerwona Niwa Parcel

Działka z budynkiem szkolnym

     52

    0,54ha

4.

Nowy Drzewicz

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, GS

     71

    0,70ha

5.

Działki

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

   43/2

    0,13ha

 

 

 

 

6.

Franciszków

   Szkoła

     38

    2,76ha

 

 

Dom nauczyciela

   48/1

    0,0981ha

 

 

 

Droga gminna

   40/1            

    0,06ha

 

 

 

Droga gminna

   42/1

    0,05ha

 

 

 

Droga gminna

   43/1

    0,12ha

 

 

 

Droga gminna

   39/1

    0,10ha

 

 

 

Teren rolny zabudowany

 

   242

    0,96ha

 

 

Droga

 

  48/3

 

 

0,0410ha

                             OGÓŁEM

4,1891ha

7.

Feliksów

 

Stacja uzdatniania

   77/4

    0,85ha

 

 

 

Teren rolny

   159

    1,07ha

 

 

Teren rolny

 

    227

 

    1,86ha

                               OGÓLEM

 

    3,78ha

8.

Guzów Cukrownia

Budynek Szkoły Podstawowej

 

   19/1

    0,69ha

 

 

Sklep po GS.

 

  21/15

    0,14ha

 

 

 

Sklep agromy.

  21/16

    0,09ha

 

 

Ogródki działkowe

 

 

  36/28

    2,73ha

 

 

Działka budowlana

 

 

  36/27

      0,42ha

 

 

Działka z transfor.

   36/22

     0,17ha

 

 

Droga osiedlowa

   36/17

     0,58ha

 

 

Baza Guzów Kółka Rolniczego

     28

 

 

    0,90ha

 

 

Teren rolny

     28/1

1,70ha

 

 

Droga

     21/22

 

0,02ha

 

 

Teren rolny przy osadniku

       25

0,59ha

 

 

Stadion

     38/1

    2,56ha

 

 

Przy osadnikach cukrowni

     21/1

    0,23ha

 

 

Teren rolny

 

 

    21/2

    3,67ha

 

 

Droga dojazdowa

 

 

    21/8

    0,06ha

 

 

Droga Łubieńskich

 

 

      20

    1,06ha

 

 

Droga do osiedla

 

 

   33/37

    0,04ha

 

 

Droga do osiedla

 

 

   33/9

    0,04ha

 

 

Oczyszczalnia ścieków

    9/1

6,7800m²

 

 

Rów

     17/4

    713m²

 

 

Rów

    33/6

        3m²

 

 

Rów

    33/7

     431m²

 

 

Działka przy przystanku

   33/10

     128m²

 

 

Planowane tereny pod garaże

   33/11

     949m²

 

 

Działka pod garaże

   33/13

    134m²

 

 

Rów

   33/24

    393m²

 

 

Piwnica

   33/25

    363m²

 

 

Działka za masarnią GS

   33/35

 0.1321m²

 

 

Rów

   33/39

    528m²

 

 

Działka pod garaż

   33/48

    19m²

 

 

Działka pod garaż

   33/49

    19m²

 

 

Działka pod garaż

  33/50

    19m²

 

 

Działka pod garaż

  33/51

    19m²

 

 

Działka pod garaż

  33/52

    18m²

 

 

Działka pod garaż

  33/53

    19m²

 

 

Działka z garażem

 

 

   15/30

 

 

 

 

     18m²

 

 

Przejście dla pieszych

   15/55

 

 3.429m²

 

 

Trafo

   15/66

      55m²

 

 

 

  

 

 

 

 

Pas na poszerzenie drogi

   15/70

 

   218m²

 

 

Pas na poszerzenie drogi

   15/71

   833m²

 

 

Działka pod garaż

   15/73

 

     20m²

 

 

Działka pod garaż

   15/74

     20m²

 

 

Działka pod garaż

   15/75

 

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/76

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/77

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/78

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/79

     19m²

 

 

Działka pod garaż

   15/81

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/83

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/85

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/87

     19m²

 

 

Działka pod garaż

   15/89

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/91

     19m²

 

 

Działka pod garaż

   15/93

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/95

     19m²

 

 

Działka pod garaż

   15/97

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/99

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/101

     18m²

 

 

Działka pod garaż

   15/103

     20m²

 

 

Działka koło straży

   15/106

0,7316m²

 

 

Na poszerzenie drogi przy ogródkach działkowych

 

   15/111

 

   249m²

 

 

Grunt orny przy ogródkach działkowych

 

   15/112

 

4,7893m²

 

 

Ogródki działkowe

   15/113

10,0900m²

 

 

Droga

 

   15/80

19m²

 

 

Ośrodek Zdrowia

34/2

0,1752m²   

 

 

Droga

 

 

   21/17

0,03ha

 

 

 

Droga

   21/20

0,09ha

 

 

 

Budynek garaż      OSP

  15/114

 

 

    426m²

 

                       OGÓŁEM

 

  42,00

 

 

 

9.

Hipolitów

 

 

Działka rolna

 

112

 

  0,29ha

 

 

Działka rolna

113

  0,07ha

 

 

OGÓŁEM

036ha

 

10.

Jesionka

 

Droga

 

225/14,225/18

 

  0,34ha

 

 

Droga

26/9

  0,20ha

 

 

Droga

355

  0,86ha

 

 

Działka przy straży

311

  0,12ha

 

 

Działka przy stacji PKP

246

  0,47ha

 

 

Droga

45/1

 

} 435m²

 

 

Droga

45/2

 

 

Droga

45/10

 

 

Droga

192/3

  374m²

 

 

Ośrodek Zdrowia

310

  0,19ha

                              OGÓŁEM

11.

Nowe Kozłowice

 

Stacja uzdatniania

 

249

 

  0,10ha

 

 

Stacja uzdatniania

250

  0,22ha

                             OGÓŁEM 

  0,32 ha

12.

Łubno

Przepompownia

161

  0,78ha

 

 

 

343/2

 

  1,71ha

 

 

 

340

1,92ha

 

                 OGÓŁEM

4,41 ha

13.

Miedniewice

Działka budowlana

271

  0,14ha

 

 

Szkoła

509

  0,61ha

 

 

 

Pałacyk

516

  0,22ha

 

 

Budynek OSP

515/7

  0,25ha

 

 

Stacja trafo.

515/8

   0,03ha

 

 

 

Kółko Rolnicze

522

   

     }1,03ha

 

 

 

 

 

Kółko Rolnicze

 

551

 

 

                                  OGÓŁEM

   2,28ha

 

 

 

14.

Cyganka

Przepompownia

32/1

    0,14ha

15.

Nowa Wieś

Po szkole Podstawowej

149

    1,17ha

16.

Oryszew Osada

Budynek mieszk.

93

    0,13ha

 

 

Budynek po Szkole Podstawowej

41

    0,32ha

 

 

Boisko szkolne

50/5

    4,3902ha

 

                    OGÓŁEM

 

     4,48 ha

17.

Prościeniec

Działka leśna

127/1

     0,19ha

 

 

Budynek szkoły

127/2

     0,23ha

 

 

Działka budowlana

127/3

     0,19ha

 

 

Droga

127/4

     0,04ha

 

 

Teren leśny

127/5

     2,25ha

 

 

Budynek GS

Budynek straży

58

     0,31ha

 

 

Działka rolna

37

 

    0,37ha

 

 

                    OGÓŁEM

 

 3,58 ha

18.

Smolarnia

Droga

77/1

    0,02ha

 

 

Droga

75/1

 

 

    0,06ha

 

 

19.

 

                   OGÓŁEM

Sokule                           Teren rolny                    

 

 

142

   

 0,08 ha

  0,11ha

 

 

Teren rolny

   145

  0,21ha

 

                             OGÓŁEM

  0,32 ha

20.

Tomaszew

Teren rolny

61/1

    0,58ha

 

 

Teren rolny

68

    0,48ha

 

 

W komp. leśnym

99/1

 

    0,47ha

 

                              OGÓŁEM

   1,53ha

21.

Wola Miedniewska

Działka rolna

176/1

 

     1,12ha

22.

Wiskitki

Droga

224

     0,09ha

 

 

Droga

225

     0,01ha

 

 

ul. Strażackiej

259

     0,14ha

 

 

Budynek Straży

286

     0,24ha

 

 

Działka przy ul. Żyrardowskiej

290

     0,03ha

 

 

Baza

333/1

     1,72ha

 

 

Targowisko

333/2

     1,67ha

 

 

Budynek Gminy

375

     0,25ha

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej

374

     0,51ha

 

 

Przy cmentarzu

571/3

     1,04ha

 

 

Przy cmentarzu

571/4

     0,51ha

 

 

Przy cmentarzu

573/1

     0,61ha

 

 

Przy cmentarzu

573/2

     0,62ha

 

 

Cegielnia, budynek

696

     0,07ha

 

 

Stadion

493

     4,51ha

 

 

 

Działka z budynkiem przy

ul. Kościuszki

 

385/3

 

     0,14ha

 

 

Gimnazjum i Liceum

385/13

     2,20ha

 

 

Szkoła Gimnazjum i Liceum

385/2

     0,28ha

 

 

Cegielnia lewa strona

770

     6,27ha

 

 

ul. Błońska

273/2

     0,31ha

 

 

ul. Błońska, działka z budynkiem

273/1

     0,17ha

 

 

ul. Błońska

275/4

     0,15ha

 

 

Przy cmentarzu

568/1

     2,81ha

 

 

Przy cmentarzu

568/2

     0,07ha

 

 

Pod budynkiem restauracji

240

     0,14ha

 

 

Ośrodek Zdrowia

392/2

 

    }1273m²    

 

 

Ośrodek Zdrowia

393/2

 

 

Ośrodek Zdrowia

394

 

 

Cegielnia prawa strona

698

     15,06ha

 

 

Ośrodek Zdrowia

392/1

     0,03ha

 

 

Ośrodek Zdrowia

393/1

     0,03ha

 

 

Droga

90/3

     80m²

 

 

Tereny zabudowane Pl. Wolności 14,15,16,17,19

227/2

     0,10ha

 

 

227/6

     0,50ha

 

 

231

     0,12ha

 

 

232

     0,06ha

 

 

 

236

     0,16ha

 

 

227/3

     0,24ha

 

 

227/4

     0,17ha

 

 

227/5

     0,21ha

 

 

 

230

    0,28ha

 

                         OGÓŁEM

 

 

 

   41,6480ha

 

 

RAZEM STAN GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH

 

  

122,08ha

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2005-06-13 15:36:07
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2005-06-13 15:36:07
Ostatnia zmiana:2005-06-13 15:36:07
Ilość wyświetleń:1015
a
a, a a

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij