Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew

<>

Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) zezwolenie nie jest wymagane na:

 

1.      Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1)      krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2)      krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3)      drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)      80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)      65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)      50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4)      drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5)      drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6)      drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7)      drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8)      drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9)      drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11)  drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12)  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13)  prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14)  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a)      jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b)      inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15)  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

Zmiany te nie dotyczą również nieruchomości zlokalizowanych na terenach objętych ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody, tj. położonych w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (dotyczy likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają  z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, dobudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych).

 

Jednocześnie informuje się, że w oparciu o zmienione ww. przepisy nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznanych za pomniki przyrody.

 

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w 00-015 Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3.

Załączniki

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew z nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej (18.8kB) Zapisz dokument  
Zgłoszenie usunięcia drzew (23.6kB) Zapisz dokument  
Wniosek o usunięcie drzew (28.6kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie- Spółdzielnie mieszkaniowe (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt planu nasadzeń zastępczych (14.6kB) Zapisz dokument  
Zgoda współwłaścicieli (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (19.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Bartek Meszka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Miastowska
Data wprowadzenia:2012-07-10 13:38:48
Opublikował:Alicja Miastowska
Data publikacji:2012-07-10 13:39:34
Ostatnia zmiana:2018-02-19 12:26:10
Ilość wyświetleń:2258

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij