Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Wiskitki o zamówieniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki P, Cyganka przy drodze kraj., Morgi, Wiskitki Etap II, cz.1

 

Załączniki

Opinia ZUDP WISKITKI etap II zmiana przebiegu kol. S-8 mapa (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny etap II część 1 - gm. Wiskitki (320.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PE fi 40 (202.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PE fi 63 (213.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Profil przyłącza PE fi 40 Model (1) (227.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rurociagi ciśnieniowe zest. robót ziemnych Etap I cz. 2 (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rurociagi sanitarne zest. robót ziemnych Etap I cz. 2 (175.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rurociagi tłoczne zest. robót ziemnych Etap I cz. 2 (97.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-1 Model (1) (394.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-2 Model (1) (233.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-3 Model (1) (222.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-4 Model (1) (214.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-4A Model (1) (213.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-5 Model (1) (338.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-6 Model (1) (269.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-7 Model (1) (229kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-8 Model (1) (436.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-9 Model (1) (412.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-10 Model (1) (497.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-11 Model (1) (205.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-12 Model (1) (261.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-13 Model (1) (204.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-14 Model (1) (250.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-15 Model (1) (219.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-16 Model (1) (256.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-17 Model (1) (383.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-18 Model (1) (386.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-19 Model (1) (389.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-20 Model (1) (201.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-21 Model (1) (206.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-22 Model (1) (385.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat Węzłów 1 (91.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-23 Model (1) (235kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat Węzłów 2 (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-24 Model (1) (253.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat Węzłów 3 (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-25 Model (1) (202.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat Węzłów 4 (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-26 Model (1) (295.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Techniczna -Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Starowiskitki P (673.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-27 Model (1) (211.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T-1 (459.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-28 Model (1) (284.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T-2 (256.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-29 Model (1) (250.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T-3 (231kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-30 Model (1) (205.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T-4 (205.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ E II, cz.1, roboty budowlane (278.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-31 Model (1) (200.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T-5 (203.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar Ks Wiskitki Etap II cz 1 (3) (786kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Przepompownie_zad6312_schemat Model (1) (310.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-32 Model (1) (209.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T-6 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa EtapII,cz.1 (151.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Przepompownie_zad6312_schemat Model (2) (297.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-33 Model (1) (334.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T-6A (235.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja geotechniczna (12.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Odtworzenie nawierzchni asfaltowej Model (1) (214.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-34 Model (1) (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wiskitki etap II część 1 - dane techniczne (359.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.232.193 (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Przekrój charakterystyczny zabezpieczenia wyk (344.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-35 Model (1) (318.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wiskitki poglądówka-Model 2 etap (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.232.184 (30MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Schemat zabezpieczeń kolizji z istniejącym uz (215kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-36 Model (1) (206.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie kanalizacji ciśnieniowej etap II część 1 - gm. Wiskitki (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.232.241 (26.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Studnia odpowietrzajaco - napowietrzającna na (231.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-37 Model (1) (233.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie odcinków sieci dla przyłączy etap II część 1 - gm. Wiskitki (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.043 (11.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Studnia odwadniająca Model (1) (207.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-38 Model (1) (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie odcinków. robót ziemnych Etap I cz. 2 (179.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.232.243 (35.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Studnia przelotowa 600 Model (1) (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-39 Model (1) (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW gm. Wiskitki etap II, cz. 1 (142.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.232.253 (31.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Studnia przelotowa Model (1) (217.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-40A Model (1) (268.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie studni odpowietrzających - rur. tłoczny - Wiskitki etap II część 1 (105.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.232.254 (24.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Studnia rewizyjna na tłocznym Model (1) (200.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-40 Model (1) (375.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie studni odwadniających - rur. tłoczny - Wiskitki etap II część 1 (118.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strona tytułowa + zakres TOM I (304.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.041 (31.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Studnia rozgałęźna betonowe B-45_ fi 1000mm M (220.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-41 Model (1) (224.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie studni przelotowych - Wiskitki etap II część 1 (139.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Postanowienie PZD Żyrardów 26.03.2012 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.042 (44.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Studnia rozprężna z wejściem na rurociągu tło (177.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-42 Model (1) (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie studni rewizyjnych - rur. tłoczny - Wiskitki etap II część 1 (85.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenia (225.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.044 (10.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Studnia spadowa Model (1) (224.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-43 Model (1) (578.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie studni rozgałęźnych - Wiskitki etap II część 1 (269.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia ZUDP 211.2012 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.053 (18.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Studzienka inspekcyjna Ř 425 mm z rurą telesk (148.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-44 Model (1) (214.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie studni spadowo-kaskadowych - Wiskitki etap II część 1 (290.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia ZUDP 62.2012 (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.092 (9.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D__BPU ROLWOD_Gm. Wiskitki_Wiskitki Etap II_Rysunki_Zabezpieczenie istniejących kabli i rurociągó (233.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kolektor poprzedni etap Model (1) (263.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-45 Model (1) (218.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie węzłów włączeniowych - rur. tłoczny - Wiskitki etap II część 1 (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja PZD - SDiM.7.UZD.2012 - 16.02.2012 + zał. 18 (12.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strona tytułowa + zakres TOM II (303.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista obecności na spotkaniu wykonawców 12.04.2013 (471.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 1 (Kosztorys Ofertowy) zmieniony (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.093 (8.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.101 (13.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.103 (40.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.091 (33.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.052 (16.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kanalizacja sanitarna z przyłączami ETAP II CZĘŚĆ I - PROJEKT WYKONAWCZY (264.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa poglądowa Wiskitki etap II część 1 (23.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-46 Model (1) (204.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zestawienie, gm. wiskitki etapii P-1-P-6A- poprawione - etap 2 - (142.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Komplet - uprawnienia i izby Kazimierz Cybulski i Andrzej Maliński 2012 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja - ZDM GK.7230.2.72.2012 (27.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie w dzienniku urzedowym unii europejskiej (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na pytania (733.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytania (202.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp. 5 (356.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na pytania 6i7 (283kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na pytanie 8 (206.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.091 (33.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.091- wersja poprawna (33.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272.234.091- wersja poprawna.part1 (39.3MB) Zapisz dokument  
272.234.091- wersja poprawna.part2 (39.3MB) Zapisz dokument  
272.234.091- wersja poprawna.part3 (39.3MB) Zapisz dokument  
272.234.091- wersja poprawna.part4 (18.3MB) Zapisz dokument  
272.234.051.part1 (39.3MB) Zapisz dokument  
272.234.051.part2 (12.7MB) Zapisz dokument  
Uchwała 47 z 12 (168.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na tytania (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na pytania od 22-63 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytanie 91 (204.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokol spotkania (229.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na pytanie 92 (217.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na pytania do 90 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana terminu składania ofert (12.9kB) Zapisz dokument  
ZAŁĄCZNIK NR 3 (Doświadczenie) zmieniony (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi od 93-97 (14.7kB) Zapisz dokument  
ZAŁĄCZNIK NR 1 (Kosztorys Ofertowy) zmieniony (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na pytanie 100 (12.9kB) Zapisz dokument  
odpowiedzi na pytania od 102 (16.6kB) Zapisz dokument  
protokol otwarcia ofert (334.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (886.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2013-03-28 16:38:45
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2013-03-28 16:41:08
Ostatnia zmiana:2013-06-11 14:02:19
Ilość wyświetleń:4634

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij