Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

ROK 2015

Załączniki

Uchwała Nr 1/V/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki 1 z 15 (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2015 2 z 15 - Budżet na 2015 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do Budżetu Gminy (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 do Budżetu Gminy (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 do Budżetu Gminy (813.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 do Budżetu Gminy (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 do Budżetu Gminy (666.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 do Budżetu Gminy (538.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 do Budżetu Gminy (626.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 do Budżetu Gminy (703.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 do Budżetu Gminy (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 do Budżetu Gminy (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11 do Budżetu Gminy (644.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 12 do Budżetu Gminy (600.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/V/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Promocji 3 z 15 (405.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/V/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 4 z 15 (434.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/V/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 5 z 15 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/V/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej kryteriów oraz rodzaju dokumentów... w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszlkoli 6 z 15 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki 7 z 15 (10.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015 8 z 15 (11MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 9 z 15 (1016.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 10 z 15 (819.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej 11 z 15 (391.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 1 roku dladotychczasowych dzierżawcxów Guzowa/ 12.15 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 147/5 z obrębu 0002 Antoniew położonej w miejscowości Antoniew /13.15 (306kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie sprzedaży dizałki oznaczonej nr 320/12 z obrębu 0002 Antoniew położonej w miejscowości Antoniew / 4.15 (307.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie sprzedaży dizałki oznaczonej nr 149/2 i 149/3 z obrębu 0036 Tomaszew położonych w miejscowości Tomaszew 15.15 (326.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie sprzedaży dizałki oznaczonej nr 158 z obrębu 0036 Tomaszew położonej w miejscowości Tomaszew /15 (306kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie sprzedaży dizałki oznaczonej nr 804/1 z obrębu 0037 Wiskitki położonej w miejscowości Wiskitki17.15 (307.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i... 18.15 (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/VI/15 z dnia 06 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 6/V/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w spr. kryteriów rekrutacyjnych...do publicznych przedszkoli./ 19.15 (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/VII/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa sołectwa Prościeniec i unieważnienia wyboru sołtysa./20.15 (861.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/VII/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia protestów wyborczych dotyczących wyboru sołtysa i rady sołeckiejk sołectwa Oryszew-Osada i unieważnienia wyboru sołtysa i rady sołeckiej /21.15 (751kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/VII/15 z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015 /22.15 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/VII/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprawadzanie ścieków/23 z 15 (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/VIII/15 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia programu pomocy dla rodzin wielodzietnych /24.15 (534.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/VIII/15 z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2015/25.15 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/VIII/15 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego część miejscowości Wiskitki - fragment obszaru położony od strony północnej autostrady A2. 26 z 15 (349.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/VIII/15 z dnia 27 maja 2015r. - zał. 1 (892.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/VIII/15 z dnia 27 maja 2015r. - zał. 2 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/VIII/15 z dnia 27 maja 2015r. - zał. 3 (579.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/VIII/15 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interese prawnego... w związku z Uchwałą Nr 20/VII/15 z dnia 26 marca 2015r. 7.15 (840.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/VIII/15 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa sołectwa Prościeniec i unieważnienia wyboru sołtysa./28 z 15 (550.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/VIII/15 z dnia 27 maja 2015r.w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego./ 29.15 (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok /30.15 (113.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiskitki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014r/31.15 (187kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki /32.15 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015 /33.15 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandyatów na ławników do sądów powszechnych/ 34.15 (206.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ...35 z15 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...6 z15 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ....37 z15 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/XXXII/14 z dnia 16 maja 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu obejmującego wieś Jesionka /38.15 (608.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. - zal. graf (777.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/XVIII/12 z dnia 19 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu w obszarze działek o nr 512, 517/1, 517/2, 547 w Miedniewicach /39.15 (322.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. - zal. graf (595.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"/ 40.15 (213.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/X/15 z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finnansowej Gminy Wiskitki /41.15 (977.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/X/15 z dnia 2 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015 /42.15 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/X/15 z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu obejmujacego fragment miejscowości Cyganka, zmiany planu obejmującego fragment miejscowości Wiskitki./43.15 (711kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/X/15 z dnia 2 lipca 2015r. - zal. graf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/XI/15 z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki./ 4.15 (991.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/XI/15 z dnia 23 września 2015r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015 /45.15 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/XI/15 z dnia 23 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej .... przy Placu Wolności pod kiosk handliowy /46.15 (381.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/XI/15 z dnia 23 września 2015r. w sprawie miejscowego planu ...obejmującego fragment miejscowości Wiskitki /47.15 (700.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/XI/15 z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu ... na obszarze działki nr 333/4 w miejscowości Wiskitki /48.15 (879kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/XI/15 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ...obejmującego fragment miejscowości Stare Kozłowice /49.15 (617.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/XI/15 z dnia 23 września 2015r. - zal. graf. (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/XI/15 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ... obejmującego fragment miejscowości Cyganka /50.15 (362.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/XI/15 z dnia 23 września 2015r. - zal graf. (822.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/XI/15 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ...obejmującego fragment miejscowości Wiskitki /51.15 (610.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/XI/15 z dnia 23 września 2015r. - zal. graf (886.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/XI/15 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu... obejmującego fragmenty miejscowości Wiskitki i Cyganka /52.15 (581.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/XI/15 z dnia 23 września 2015r. - zal. graf (867.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/XII/15 z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki 53.15 (901.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/XII/15 z dnia 29 września 2015 zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015 /54.15 (657.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/XIII/15 z dnia 05 października 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej / 5.15 (160kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/XIII/15 z dnia 05 października 2015r. w sprawie przystąpienia do powiększenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Wiskitki /56.15 (483.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/XIII/15 z dnia 05 października 2015r. - zal. graf. (781.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57/XIII/15 z dnia 05 października 2015r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015 /57.15 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/XII/15 z dnia 07 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015./58.15 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego /59 z 15 (530.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień /60 z 15 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /61 z 15 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 62 z 15 (580.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 62/XIV/15 - informacja w sprawie podatku rolnego (25.7kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr 62/XIV/15 - deklaracja na podatek rolny (36.2kB) Zapisz dokument  
iZał. Nr 3 do Uchwały Nr 62/XIV/15 - nformacja w sprawie podatku od nieruchomości (24.8kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 4 do Uchwały Nr 62/XIV/15 - deklaracja na podatek od nieruchomości (29.7kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 5 do Uchwały Nr 62/XIV/15 - informacja w sprawie podatku leśnego (22kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 6 do Uchwały Nr 62/XIV/15 - deklaracja na podatek leśny (22.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 63/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki / 63 z 15 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 64/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli...64.15 (252.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 65/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu otwartergo konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wych. przedszkolnego /65.15 (486.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 66/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiskitki /66.15 (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 66/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r.- załącznik /OOŚ POŚ Wiskitki[3] (6.7MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 66/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r.- załącznik /POS Wiskitki [3] (13MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 67/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Plac Wolności 35 w Wiskitkach /67.15 (333.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 68/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie wtrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Alei Partyzantów 22A w Jesionce /68.15 (456.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 69/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /69.15 (473.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 70/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki /70 z 15 (497.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 71/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki /71 z 15 (476.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 72/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki /72 z 15 (481kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 73/XV/15 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki /73.15 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 74/XV/15 z dnia 17 grudnia 2015r. Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2016 /74.15 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 75/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015 /75.15 (766.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 76/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015r.w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 /76.15 (576.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 77/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych... oraz rodzajów dokumentów ....w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych pub. szkół podstawowych i publicznego gimnazjum /77.15 (66.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Jakubowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2015-08-12 13:17:30
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2015-08-12 13:55:13
Ostatnia zmiana:2016-01-21 10:54:22
Ilość wyświetleń:1952

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij