Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Rok 2006


Załączniki

Uchwała Nr 30/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Starowiskitki Parcel. (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 1/XXXI/06 z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (239.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2011. (322.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/XXXIV/06 z dnia 16 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki. (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/XXXI/06 z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii gminy Wiskitki na 2006 rok. (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki dot. wsi Józefów. (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Prościeniec. (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/XXXI/06 z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr 59/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. dotyczącej rozpatrzenia zarzutu Pana Bogumiła Izaka wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu miejscowego planu zag (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/XXXIII/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2005. (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wiskitki oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatko (114.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/XXXII/06 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (191.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze". (416.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/XXXVII/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie/dzierżawę lokali użytkowych na okres 10 lat. (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/XXXVII/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki. (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/XXXIII/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. (190.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/XXXIV/06 z dnia 16 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 70/XXVIII/05 Rady Gminy Wiskitki dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki. (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie. (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/XXXIII/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dot. obszaru wsi Miedniewice. (484.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/XXXIII/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (262kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie udzielenia pożyczki. (171.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/XXXVII/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat. (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/XXXIII/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki. (375.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/XXXVII/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki (załącznik w folderze: Strategia rozwoju). (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/XXXIII/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat dla firmy INWESTIN Sp. z o.o. zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000219091. (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/XXXIV/06 z dnia 16 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego. (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki dot. fragmentu wsi Guzów. (169.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/XXXVII/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (619.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/XXXIV/06 z dnia 16 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (235.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/XXXIII/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze" - Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego ( LEX.I.0911/34/06) stwierdzono nieważność uchwały. (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/XXXIII/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczy (360.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/XXXIII/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dot. obszaru wsi Józefów. (400.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości. (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XXVIII/05 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Wiskitki". (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/XXXVII/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki. (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/XXXVII/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Miedniewice. (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (453.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/XXXI/06 z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. (150.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/XXXVII/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do porozumienia ostatecznego dotyczącego realizacji wspólnej z inwestycji z Powiatem Żyrardowskim o nazwie "Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach ul. Kościuszki 25". (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze". (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie. (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2006-12-01 11:55:03
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2006-12-01 11:55:03
Ostatnia zmiana:2006-12-01 11:55:03
Ilość wyświetleń:1455

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij