Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Rok 2007


Załączniki

Uchwała Nr 55/X/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/X/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi w roku 2008. (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/X/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/VII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości o pow. 600m2 na okres 20 lat oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/1 pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowych w miejscowości (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Wiskitki dotyczących ustalenia stawek opłaty administracyjnej. (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Guzów obręb Guzów Cukrownia (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej położonej na terenie Gminy Wiskitki na odcinku - ul. Klonowa, Główna i Kościuszki. (381.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_opisowa_do_Budzetu_Gminy_2008r.doc (217kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/XI/07 z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiskitki na rok 2008 (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycie (740.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia. (824.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/IX/07 z dnia 24 października 2007r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/X/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/VII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. (219.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. "Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno - gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego" z Funduszu Spójności. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Stanu Bezpieczeństwa Publicznego i Zabezpieczeń Ppoż. (855.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalaczniki_do_Budzetu_Gminy_2008r.xls (144.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 52/X/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007. (15.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2007 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/IX/07 z dnia 24 października 2007r. w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztu dożywiania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie gminy Wiskitki i poza Gminą oraz w sprawie wykonania programu wieloletniego "P (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wiskitki na 2007 rok. (207.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu, i Pomocy Społecznej. (837.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury. (817.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 1/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiskitki na rok 2007 (załączniki w zakładce: Budżet Gminy). (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Miedniewice (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Hipolitów. (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Czerwona Niwa Parcel (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut_zwiazku_Czyste_Maz..doc (107kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie uchylenia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki - etap II. (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś. (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszew (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/X/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. (863.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/IX/07 z dnia 24 października 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów. (171.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/VII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007. (417.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki. (828.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/VII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawiezaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/X/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dot. obszaru wsi Łubno. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (46.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/XXXVI/06 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 września 2006r. w sprawie udzielenia pożyczki. (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/IX/07 z dnia 24 października 2007r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze". (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki fragmentu wsi Morgi i Wiskitki. (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie. (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Janówek (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/IX/07 z dnia 24 października 2007r. w sprawie rozpatrzenia protestu Pana Stanisława Haltera wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego część miejscowości Wiskitki - etap I. (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/IX/07 z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2007. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki. (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej. (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyboru ławników (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Hipolitów (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji. (848.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57/X/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Wiskitki oraz tytułów, odznak i dyplomów "Zasłużony dla Gminy Wiskitki"". (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/VII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi w roku 2007. (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007. (688.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki dot. fragmentu wsi Prościeniec. (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2006. (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Statutowej. (827.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/VI/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. (Załącznikiem do Uchwały jest treść projektu rozporząd (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Smolarnia (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2008-03-26 15:26:54
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2008-03-26 15:26:54
Ostatnia zmiana:2008-03-26 15:26:54
Ilość wyświetleń:1393

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij