Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Rok 2008


Załączniki

Uchwała Nr 1/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2008. (263.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Wiskitkach. (976.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Wiskitki. (294.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (223.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Gminy Wiskitki na rok 2008. (212kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 1 roku. (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Franciszków. (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Feliksów. (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez darowizne nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki. (99.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat. (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Działki gm. Wiskitki. (244.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze" (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze". (804.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/XIII/08 z dnia 01 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2008. (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/XIII/08 z dnia 01 kwietnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczyc (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/XIII/08 z dnia 01 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/XII/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Wiskitkach (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/XIII/08 z dnia 01 kwietnia 2008r. w sprawie porozumienia międzygminnego dot. realizacji projektu stworzenia Lokalnej Grupy Działania. (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/XIII/08 z dnia 01 kwietnia 2008r. w sprawie kierunków działania Wójta Gminy. (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/XIV/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007. (840.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/XIV/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2008. (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/XIV/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Wiskitkach. (982.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/XIV/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. zmianiająca Uchwałę Nr 45/XXV/05 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 września 2005r. w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. "Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Maz (996.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/XIV/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 18/03/1 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie wysokości diet. (870.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/XIV/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (749.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/XIV/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie: porozumienia międzygminnego dot. realizacji projektu stworzenia Lokalnej Grupy Działania. (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/XV/08 z dnia 04 lipca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2008. (12.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/XV/08 z dnia 04 lipca 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dot. obszaru wsi Wiskitki. (465kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan__uchwalony_04-07-2008_zalacznik_graficzny_dwg_A3_1_13000[1].pdf (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/XV/08 z dnia 04 lipca 2008r. w sprawie: zamiaru powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiskitkach. (954.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/XVI/08 z dnia 04 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2008. (603.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/XVI/08 z dnia 04 września 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/XVI/08 z dnia 04 września 2008r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości. (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/XVI/08 z dnia 04 września 2008r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Żyrardowskiego- przebudowy i modernizacji odcinka drogi powiatowej (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/XVI/08 z dnia 04 września 2008r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Gminy Puszcza Mariańska - przebudowy i modernizacji odcinka drogi gminnej. (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/XVII/08 z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2008. (675.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/XVII/08 z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/XVII/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. dotyczącej uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wiskitki na lata 2004-2008". (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr 36/XVII/08 z dnia 10 września 2008r. (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/XVII/08 z dnia 10 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Żyrardowskim w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa ciągu pieszego w miejscowości Franciszków wzdłuż drogi powiatowej ul. Dębo (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/XVII/08 z dnia 10 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat. (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/XVII/08 z dnia 10 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat. (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/XVII/08 z dnia 10 września 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wiskitki. (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/XVIII/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2008 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/XVIII/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/XVIII/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiskitkach (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43_z_18_list.08_zalacznik-_Statut_GOPS.doc (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/XVIII/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Wiskitki i poza Gminą oraz w sprawie wykonania programu (102.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/XVIII/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś Łubno. (107.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/XIX/08 z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2008. (650.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/XIX/08 z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/XIX/08 z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień. (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/XIX/08 z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (263.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/XIX/08 z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego. (94.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/XX/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiskitki na rok 2009 (134.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_opisowa_do_Budzetu_Gminy_2009r.doc (237.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalaczniki_do_Budzetu_Gminy_2009r.xls (143.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 52/XX/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi w roku 2009 (268.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/XX/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (221.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/XX/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Wiskitki na 2009 rok. (193.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/XX/08 z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 49/XIX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2009-02-20 11:12:24
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2009-02-20 11:12:24
Ostatnia zmiana:2016-01-20 15:19:21
Ilość wyświetleń:2147

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij