Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

rok 2009


Załączniki

Uchwała Nr 1/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiskitki na rok 2009. (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wiskitki uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych pr (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu komunalnego na grunty osoby fizycznej i upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy zamiany. (983.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach i Przedszkola Publicznego w Wiskitkach w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiskitkach (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2014 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Uwierzmy we własne siły" (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres jednego roku w drodze przetargu (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres jednego roku w drodze przetargu (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres trzech lat w drodze przetargu (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części miejscowości Działki (388.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/XXI/09 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Wiskitki do Lokalnej Grupy Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej" (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/XXII/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiskitki na rok 2009. (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/XXII/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Guzów Osada. (504.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/XXII/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki (549.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/XXII/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki (541kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/XXII/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki (482.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/XXII/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres trzech lat w drodze przetargu (505.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/XXIII/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008 (458.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/XXIII/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiskitki na rok 2009. (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/XXIII/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczy (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do Uchwały Nr 25/XXIII/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. (561.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/XXIV/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/XXIV/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiskitki na rok 2009 (7.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/XXIV/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/XXIV/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Wiskitki (520.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/XXIV/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Antoniew (494.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/XXIV/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy (489kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/XXV/09 z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiskitki na rok 2009 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/XXV/09 z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/XXVI/09 z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetugminy Wiskitki na rok 2009. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/XXVI/09 z dnia 07 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Prościeniec. (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/XXVI/09 z dnia 07 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Prościeniec bez przetargu. (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/XXVII/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiskitki na rok 2009. (14.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/XXVII/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej we Franciszkowie prowadzonej przez Gminę Wiskitki. (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/XXVIII/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Wiskitki do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. (10.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/XXVIII/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiskitki na rok 2009 (14.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/XXVIII/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego miejscowości Prościeniec w granicach administracyjnych. (883kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/XXVIII/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wiskitki w drodze przetargu. (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/XXVIII/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiskitki na rok 2009 (17.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień. (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Prościeniec w drodze przetargu (972.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Prościeniec w drodze przetargu (1017.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wiskitki w drodze przetargu (1010.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wiskitki w drodze przetargu (985.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu: "Edukacja w OSP dla aktywnej integracji w gminie Wiskitki" (1005.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiskitki" (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 (224.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53_z_09_-_zal._Plan_usuwania_azbestu_z_gminy_Wiskitki.pdf (10.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/XXIX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Wiskitki na rok 2010 (195.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56_z_09_zal._Czesc_opisowa_do_budzetu_Gminy_2010r.doc (183.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2010 Nr 56/XXX/09 z dnia 22 grudnia 2009r. (183.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56_z_09_zal._Dochody__wydatki_i_inne_zalaczniki.xls (274kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 57/XXX/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi w roku 2010. (270.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/XXX/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej. (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/XXX/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej. (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/XXX/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61/XXX/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wiskitki w drodze przetargu (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2010-02-18 12:38:06
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2010-02-18 12:38:06
Ostatnia zmiana:2016-01-20 16:02:49
Ilość wyświetleń:1456

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij