Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

ROK 2012

Załączniki

Uchwała Nr 1/XIII/12 z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 - 2020 /1 z 12 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/XIII/12 z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Zdobywamy kompetencje zawodowe - wzmacniamy integrację i aktywność społeczno - zawodową /2 z 12 (604.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 - 2020 /3 z 12 (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2012 /4 z 12 (9.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy /5 z 12 (493kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wiskitki dla Parafii Rzymsko - Katolicjiej św. Feliksa de Valiois w Guzowie /6 z 12 (604kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy wsi Guzów - Osada /7 z 12 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwał Rady Gminy Wiskitki w sprawie powołania Komisji /8 z 12 (667kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki /9 z 12 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przeznaczenia do najmu, w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Guzów /10 z 12 (1022.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej w miejscowości Miedniewice /11 z 12 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobów nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej /12 z 12 (501.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowych /13 z 12 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki /14 z 12 (572.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki /15 z 12 (564.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki /16 z 12 (563.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki /17 z 12 (589.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 127/XII/11 z dnia 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki /18 z 12 (547kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/XII/11 z dnia 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki /19 z 12 (526.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/XII/11 z dnia 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki /20 z 12 (534.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/XIV/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Wiskitki /21 z 12 (495.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. do Uchwały Nr 21.XIV.12 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/XV/12 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 - 2020 /22 z 12 (8.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/XV/12 z dnia 31 maja 2012r. zmianiająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2012 /23 z 12 (10.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/XV/12 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia ceny za ścieki bytowe dowożone do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Guzowie /24 z 12 (532.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/XV/12 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Uwierzmy we własne siły" /25 z 12 (597.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/XV/12 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiskitkach realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej /26 z 12 (536.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/XV/12 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach /27 z 12 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/XV/12 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Wiskitkach /28 z 12 (507.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/XVI/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 29 z 12 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/XVI/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiskitki z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. 30 z 12 (910.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31 /XVI/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany WPF Gminy Wiskitki na lata 2012 - 2020 31 z 12 (16.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/XVI/12 z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2012 32 z 12 (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/XVI/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficyty budżetu Gminy Wiskitki w 2012 roku 33 z 12 (943.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/XVI/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ... 34 z 12 (811.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/XVI/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Wiskitkach 35 z 12 (931.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/XVIII/12 z dnia 19 września 2012r. zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2012 36 z 12 (14.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/XVIII/12 z dnia 19 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla dzieci w klasach I-III w Gminie Wiskitki " 37 z 12 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/XVIII/12 z dnia 19 września 2012r. w sprawie przejęcia nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Wiskitki 38 z 12 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/XVIII/12 z dnia 19 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze dzi. o nr ewid. 512, 517/1, 517/2, 547 w Miedniewicach 39 z 12 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/XVIII/12 z dnia 19 września 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy 40 z 12 (859.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/XVIII/12 z dnia 19 września 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 41 z 12 (808.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/XVIII/12 z dnia 19 września 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 42 z 12 (787kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/XIX/12 z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w Gminie Wiskitki 43 z 12 (11.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/XIX/12 z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2012 44 z 12 (10.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/XIX/12 z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach 45 z 12 (182.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/XIX/12 z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łubno 46 z 12 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/XIX/12 z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej ... 47 z 12 (168.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/XIXI/12 z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wiskitkach i udzielenie bonifikaty 48 z 12 (919.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/XIX/12 z dnia 29 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu ... 49 z 12 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/XIX/12 z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. 50 z 12 (888.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/XX/12 z dnia 03 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2012 51 z 12 (18.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/XX/12 z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 52 z 12 (154.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/XX/12 z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 53 z 12 (165.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/XX/12 z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 54 z 12 (327.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/XX/12 z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XI/11 z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 55 z 12 (206.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/XX/12 z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013 /56 z 12 (13MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57/XX/12 z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli ...57 z 12 (262.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2012 58 z 12 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 - 2020 59 z 12 (8.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2013 - załączniki: zakładka "Budżet Gminy" (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - 61 z 12 (159.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wiskitki - 62 z 13 (157.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 63/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy - 63 z 12 (189.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr64/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 - 64 z 12 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Jakubowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2012-06-26 12:47:14
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2012-06-26 13:41:01
Ostatnia zmiana:2013-04-05 11:14:26
Ilość wyświetleń:2705

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij