Ogłoszenie w sprawie ograniczania poboru wody

na terenie Gminy Wiskitki

 

W związku z panującymi wysokimi temperaturami atmosferycznymi

powietrza, która ma wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu

gminnego, Wójt Gminy w Wiskitkach zwraca się z prośbą

do Mieszkańców Gminy Wiskitki o ograniczenie poboru oraz oszczędne i

racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

 

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:

- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,

- podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,

- polewania folii i szklarni ogrodowych,

- mycia pojazdów

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku występowania wysokich

temperatur przez dłuższy okres czasu, mogą następować problemy z dostawą

wody o odpowiednim ciśnieniu.

 

Wójt Gminy Wiskitki

Franciszek Grzegorz Miastowski