Symbol:


Wydział:
Wydział Nieruchomości, Planowania i Zarządzania

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.)

Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Brak

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Nieruchomości, Planowania i Zarządzania

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Obrót cywilnoprawny.

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Czuba
tel.: (46) 854 50 21
pokój nr 18


Dokumenty