Wójt Gminy Wiskitki - Rafał Mitura, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Wiskitki. Funkcję będzie pełnił Pan Marcin Miroszewski, Główny Administrator baz danych i systemów komputerowych.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Gminy Wiskitki było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Wiskitki i jednostki organizacyjne;
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Wiskitki i jednostki organizacyjne;
  • monitorowaniem działalności Urzędu Gminy Wiskitki i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami Głównego Administratora baz danych i systemów komputerowych, działając - tak jak do tej pory - w strukturze Urzędu Gminy Wiskitki.

 

Dane kontaktowe:

 

Koordynator ds. dostępności w Gminie Wiskitki - Marcin Miroszewski

adres do korespondencji: ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

telefon: 46 854 50 39

e-mail: Marcin.Miroszewski@wiskitki.pl