Obwieszczenia dotyczące realizowanego przez Wójta Gminy Wiskitki postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: "Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50" - inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.