Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Wiskitkach ul. Kościuszki 1".


Załączniki

Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (142.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (201.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - STW i OR- branża sanitarna (186.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (835.1kB) Zapisz dokument  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (74.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji wod. - kan. (13.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (476.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (228kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji wod. - kan. (13.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (324.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (778.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji wod. - kan. (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - STW i OR - branża budowlana (523.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (279.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (280kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (228kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji wod. - kan. (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (239.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (419.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji wod. - kan. (198.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (264.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (277.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji wod. - kan. (271.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (184kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji wod. - kan. (222.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (842.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - przedmiar robót (254.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (930.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (1.4MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (1.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.7MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.9MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.4MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.7MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (2.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (5.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.7MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.7MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4.7MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (2.6MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (5.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (7.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.7MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (5.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (5.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (1.4MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (6.6MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (3.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (1.6MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (2.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (1.7MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (4.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (203.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (134.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (351.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (319.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (158kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (256kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - przedmiar robót (45.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (115.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (713.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - STW i OR - branża elektryczna (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (211.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji wod. - kan. (28kB) Zapisz dokument  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji wod. - kan. (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany (439.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlano - konstrukcyjny (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - projekt budowlany instalacji elektrycznej (228kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - przedmiar robót - branża elektryczna (4.3MB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2008-07-09 14:50:30
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2008-07-09 14:50:30
Ostatnia zmiana:2008-07-09 14:50:30
Ilość wyświetleń:1310

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij