Realizacja Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 Partnerzy Projektu:

Powiat Żyrardowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach