PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystępują do kolejnego etapu modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź, na odcinku Warszawa Zachodnia - Skierniewice (na odcinku Warszawa - Grodzisk Maz. zmodernizowane zostaną tory dalekobieżne)

Modernizacja ma na celu dostosowanie linii do prędkości 160km/h dla pociągów pasażerskich, co skróci czas podróży pomiędzy Warszawą Centralną a Skierniewicami do 33 minut oraz umożliwi zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów.