Termin przeprowadzenia konsultacji:

- rozpoczęcie : 14 listopada 2012 r.

- zakończenie28 listopada 2012 r.

Forma konsultacji: złożenie pisemnych opinii i uwag w sekretariacie (pok. 19) Urzędu Gminy Wiskitki lub przesłanie faksem (46) 855-41-54.

( Szczegóły dot. sposobu i formy konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu zawarte są w załączonym poniżej Zarządzeniu Wójta Gminy Wiskitki.)