Wójt Gminy Wiskitki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiskitkach, Pl. Wolności 34, 96-315 Wiskitki.