Gmina Wiskitki to Gmina wiejska położona w zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie żyrardowskim. W latach 1975-1998 Gmina administracyjnie należała do województwa skierniewickiego. Siedzibą władz samorządowych Gminy są Wiskitki.

Gmina stanowi 28,19% powierzchni powiatu żyrardowskiego. Graniczy z miastem Żyrardów oraz następującymi gminami: Puszcza Mariańska, Bolimów, Nowa Sucha, Teresin, Baranów, Jaktorów i Radziejowice.

Gmina Wiskitki leży w bezpośredniej strefie oddziaływania metropolii warszawskiej.

Gmina Wiskitki położona jest na linii ważnego korytarza komunikacyjnego jakim jest autostrada A2 Berlin - Warszawa. Węzeł autostradowy "Wiskitki" znajduje się w miejscowości Wiskitki i zlokalizowany jest w odległości ok. 50km od granic stolicy Polski. Gmina Wiskitki posiada  dogodny dostęp do wybudowanej autostrady A2, której odcinek zrealizowany został właśnie na terenie Gminy. Takie położenie zwiększa szanse gminy na rozwój inwestycji zewnętrznych. Z południa na północ gminę przecina droga nr 50 stanowiąca ważny szlak tranzytowy na linii Sochaczew - Grójec - Mińsk Mazowiecki (fragment trasy Terespol -Poznań - Słubice) oraz część "Dużej obwodnicy Warszawy". W zakresie przewozów kolejowych przez obszar gminy Wiskitki przebiega magistralna linia kolejowa nr 1 relacji Warszawa - Katowice. Jest to linia obsługująca głównie ruch pasażerski, z ukierunkowaniem na przejazdy przyspieszone. W miejscowościach Franciszków i Jesionka znajdują się stacje kolejowe ("Jesionka", Sucha Żyrardowska"), które obsługują ruch pasażerski dla pociągów osobowych. Są to punkty przystankowe bez obiektów obsługi pasażerskiej. Połączenia te stanowią ważny środek transportu. Mieszkańcy okolicznych miejscowości korzystają ze stacji głównie w celach dojazdowych do miejsc pracy m.in. do Warszawy, Skierniewic, Żyrardowa.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1221 r. i zalicza się ją do najstarszych w tej części powiatu. Nazwa "miasto" została użyta po raz pierwszy w 1349r. W drewnianym dworze myśliwskim w czasie polowań w pobliskich puszczach często gościli władcy i dostojnicy państwowi (Władysław Jagiełło, Jan Olbracht, Zygmunt August). Wiskitki prawa miejskie zyskały w XIV w., a utraciły w XVI. Odzyskanie statusu miejskiego nastąpiło po ożywieniu gospodarczym w 1595r. Rozkwit trwał do wojny ze Szwecją. Podczas "potopu szwedzkiego" i wojny północnej w latach 1700 - 1721 miasto zostało zniszczone. Mimo odbudowy w XVII i XVIII w. Wiskitki nie odzyskały dawnego znaczenia. W 1869 r. władze carskie na mocy ukazu pozbawiły Wiskitki praw miejskich. Z początkiem II wojny światowej miejscowość utraciła swoją samodzielność administracyjną poprzez utworzenie Gminy Żyrardów - Wiskitki. Dopiero w 1975r. miejscowość ponownie uzyskała samodzielność, stała się ponownie gminą.

Gmina Wiskitki zajmuje powierzchnię 15015ha (150,15km2). Gminę tworzy 40 wsi i 38 sołectw.

Na dzień 31 grudnia 2014r. Gminę Wiskitki zamieszkiwało 9606 osób, z czego kobiety stanowiły 50,3% mieszkańców.

Na terenie gminy Wiskitki znajdują się cztery szkoły podstawowe:

  • Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Kownackiej w Wiskitkach,

Jak również Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach oraz Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wiskitkach (Technikum i Liceum Ogólnokształcące).

W Gminie  zlokalizowane są trzy ośrodki zdrowia: w Wiskitkach, Jesionce i Guzowie, w których usługi medyczne świadczą Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Gmina Wiskitki z uwagi dużą lesistość terenu (ok. 20,2%) stanowi duży potencjał dla rekreacji i wypoczynku. Rozwojowi turystyki sprzyja łatwy dojazd drogami: autostradą A2 Warszawa - Berlin, drogą nr 50 relacji Sochaczew - Grójec i wojewódzką nr 719 relacji Warszawa - Skierniewice.

Obiektami zasługującymi na szczególną uwagę na terenie gminy są:

  • Pałac w Guzowie, który został wzniesiony w 1789r. przez Jędrzeja Ogińskiego,
  • Kościół w Wiskitkach wybudowany w XVI w, kilkakrotnie przebudowywany,
  • Zespół Kościelno-Klasztorny w Miedniewicach z XVI w jako jeden z najcenniejszych zabytków barokowych Mazowsza, w którym znajduje się obraz Matki Bożej Świętorodzinnej.

W 1986r. utworzono Bolimowski Park Krajobrazowy, który w części położony jest w granicach administracyjnych Gminy Wiskitki i stanowi fragment Puszczy Bolimowskiej.

Dzięki licznym walorom przyrodniczym, krajobrazowym, historycznym i kulturowym, teren Gminy może być wykorzystywany do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Jego atutem jest łatwa dostępność komunikacyjna oraz doskonałe położenie między największymi aglomeracjami kraju: warszawską i łódzką.