W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono

Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) - p. Justyna Rytel-Kuc,

z którym można się kontaktować w sprawach dotycz±cych swoich danych osobowych

wysyłaj±c maila na adres: jrkdoradztwo@gmail.com