KAMIL MICHALCZYK

HANNA LIPIŃSKA

wybór w dniu 19 listopada 2018r. (Uchwała Nr 2/I/18 Rady Gminy Wiskitki)