KOMISJA REWIZYJNA

1. Dorota Jakubiak - Przewodnicząca Komisji

2. Anna Dąbrowska

3. Marzena Pachnik

4. Krzysztof Dziubiński

5. Jacek Wawrzyniak

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Marzena Pachnik - Przewodnicząca Komisji

2. Leszek Kopczewski

3. Marek Bednarek

4. Tomasz Skop

5. Andrzej Ciesielski

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1. Tomasz Pawłowski

2. Kamil Michalczyk

3. Krzysztof Dziubiński - Przewodniczący Komisji

4. Andrzej Ciesielski

5. Dorota Jakubiak

6. Marzena Pachnik

7. Jacek Wawrzyniak

 

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

1. Tomasz Pawłowski

2. Marek Bednarek - Przewodniczący Komisji

3. Hanna Lipińska

4. Krzysztof Dziubiński

5. Edward Majewski

 

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Tomasz Skop

2. Agnieszka Śmigiera

3. Kamil Michalczyk

4. Hanna Lipińska

5. Andrzej Ciesielski - Przewodniczący Komisji

6. Paweł Dziemiańczyk

7. Dorota Jakubiak