Obecnie redagowaniem biuletynu w Urzedzie Gminy Wiskitki zajmują się

Marcin Miroszewski - marcin.miroszewski@wiskitki.pl

Marek Obal - marek.obal@wiskitki.pl