Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

ROK 2019

Załączniki

Uchwała Nr 1/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019 (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI (271.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie powołania KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO (261.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie powołania KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (268.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie powołania KOMISJI OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH (256kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (485.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wiskitki instrumentem płatniczym (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych (343.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki oznaczonej nr ewidencyjnym działki122/8 obręb ewidencyjny Wiskitki (761kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/IV/19 z dnia 19 lutego 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Wiskitki za osiagnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/V/19 z dnia 28 lutego 2019r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/V/19 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiskitkach (911.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/V/19 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wiskitkach poprzez zmianę jego siedziby (927.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/V/19 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie współdziałania z Gminą Baranów i Gminą Teresin celem ustalenia zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (493kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/V/19 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymioenionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, organ prowadzący to Gmina Wiskit (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/VI/19 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/VI/19 z dnia 26 marca 2019r. zmianiająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019 (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/VI/19 z dnia 26 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywiloprawny... (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/VI/19 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2019r. (198.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/VI/19 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wiskitkach poprzez zmianę jego siedziby (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/VI/19 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia granic obwodów publicznych szkoł podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (92.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/VI/19 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki na rok 2019. (138.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/VI/19 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki dla fragmentu miejscowości Wiskitki. (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/VI/19 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/XXVIII/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki miejscowości Prościenie (865.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania Wiskitkom praw miejskich (747kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. (720.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach. (134.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wiskitki nieruchomości w drodze darowizny. (321.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Stare Kozłowice - OBSZAR I. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitkidotyczącego miejscowości Prościeniec - OBSZAR I. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Wiskitki. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały Nr 34/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Wiskitki. (965.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały Nr 35/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Nowe Kozłowice. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały Nr 36/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Morgi. (976.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały Nr 37/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019. (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/VII/19 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego. (389.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wiskitki (194.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. (220.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiskitki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. (368.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki. (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019. (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Wiskitkach oraz nadania mu Statutu. (219.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki, od dnia 1 września 2019r. (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu oraz nieodpłatnego nabycia prawa własności budynków. (372.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. (947.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. (438.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/IX/19 z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki. (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/IX/19 z dnia 8 lipca 2019r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019. (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego. (360.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/IX/19 z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego. (374.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/IX/19 z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. (632.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/IX/19 z dnia 8 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach" oraz nadania jej statutu. (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/IX/19 z dnia 8 lipca 2019. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki. (572.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57/IX/19 z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiskitki. (381.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/X/19 z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie realizacji projektu pn. "Z małych szkół w wielki świat"... (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/X/19 z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Wiskitkach. 59 z 19 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/X/19 z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiskitki spółkom wodnym...- /uchwała uchylona/ 60 z 19 (527.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61/XI/19 z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie uchylenia uchwały nr 60/X/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 lipca 2019r. 61 z 19 (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62/XI/19 z dnia 12 sierpnia 2019r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 63/XI/19 z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego /63 z 19/ (440.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 64/XII/19 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki /64 z 19/ (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 65/XII/19 z dnia 30 sierpnia 2019r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019 /65 z 19/ (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 66/XII/19 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wiskitki w drodze bezprzetargowej /66 z 19/ (502.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 67/XII/19 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 63/XIV/15 z dnia 07 grudnia 2019r. w sprawie opłaty targowej /67 z 19/ (397.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 68/XII/19 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy /68z19/ (208.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 69/XII/19 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników /69 z 19/ (257.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 70/XII/19 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu - fragment miejscowości Starowiskitki /70z19 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 71/XII/19 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Starowiskitki przy A2 /71 z 19/ (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 72/XIII/19 z dnia 01 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki /72 z 19/ (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 73/XIII/19 z dnia 01 października 2019r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019 /73 z 19/ (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Jakubowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2019-04-03 08:11:25
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2019-04-03 08:49:03
Ostatnia zmiana:2019-10-16 10:59:31
Ilość wyświetleń:1109

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij