Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Uchwały - Rok 2010/2011 - VI kadencja Rady Gminy Wiskitki


Załączniki

Uchwała Nr 1/I/10 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/I/10 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (773kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr4/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów (761.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Statutowej (769.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2010 (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wiskitki (896.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień (936.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Wiskitki do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu na okres 5 lat (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Budżetowa Nr 15/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. - Uchwała wraz z załącznikami opublikowana została w zakładce: "Majątek Gminy" folderze: "Budżet Gminy" (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2020 - Uchwała wraz z załącznikami opublikowana została w zakładce: "Majątek Gminy" folderze: "Budżet Gminy" (999.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej (961.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia (969.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji (994.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury (971.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego część miejscowości Wola Miedniewska (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr4/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Statutowej (973.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Wiskitki do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie (983.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości niezabudowanej w obrębie Guzów Cukrownia. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości niezabudowanej w obrębie Guzów Cukrownia. (799.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości niezabudowanej w obrębie Guzów Cukrownia. (774.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargowej na okres 3 lat (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargowej na okres 3 lat (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargowej na okres 5 lat (828.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Wiskitki Nr 29/96/7 z dnia 26 listopada 1996r. (746.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Nr 43/XXVIII/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla (777.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy (854.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/V/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2020 (13.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/V/11 z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2011 (12.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/V/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy (738.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/V/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. (10.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/V/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (866.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/V/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w obrębie Czerwona Niwa Parcel w drodze przetargu (796.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/V/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Uwierzmy we własne siły" (985.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2011 - 2020 (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2011 (13.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiskitki w 2011 roku (910.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/IV/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej (679.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiskitki gm. Wiskitki (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011 - 2016 (8.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej części miejscowości Wiskitki /we fragmencie obszaru położonego od strony północnej autostrady A2/ (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej części miejscowości Starowiskitki (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach (14.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy (843.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wiskitki (659.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wiskitki (666kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/VII/11 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok (647.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/VII/11 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiskitki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok (768.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57/VII/11 z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na 2011 rok. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/VII/11 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/VII/11 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (689.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/VII/11 z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na 2011 rok (9.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61/VIII/11 z dnia 29 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na 2011 rok (13.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62/IX/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na 2011 rok (10.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 63/IX/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, rrestauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 64/IX/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (716kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 65/IX/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym w \szkole Podstawowej w Guzowie prowadzonej przez Gminę Wiskitki (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 66/IX/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody (757.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 67/X/11 z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2011 67 z 11 (10.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 68/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyboru ławników 68 z 11 (832.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 69/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Aleksandrów 69 z 11 (527.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA ALEKSANDRÓW (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 70/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Antoniew70 z 11 (517.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA ANTONIEW (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 71/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Babskie Budy 71 z 11 (535.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA BABSKIE BUDY (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 72/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cyganka 72 z 11 (527.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA CYGANKA (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 73/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Czerwona Niwa 73 z 11 (543.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA CZERWONA NIWA (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 74/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Czerwona Niwa-Parcel 74 z 11 (536.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA CZERWONA NIWA-PARCEL (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 75/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Duninopol 75 z 11 (528.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA DUNINOPOL (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 76/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Działki 76 z 11 (530.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA DZIAŁKI (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 77/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Feliksów 77 z 11 (521.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA FELIKSÓW (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 78/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Franciszków78 z 11 (520.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA FRANCISZKÓW (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 79/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Guzów (524.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA GUZÓW (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 80/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Guzów-Osada 80 z 11 (519.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA GUZÓW-OSADA (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 81/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Hipolitów 81 z 11 (519.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA HIPOLITÓW (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 82/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Janówek 82 z 11 (516.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA JANÓWEK (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 83/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Jesionka 83 z 11 (529.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA JESIONKA (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 84/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Józefów 84 z 11 (519.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA JÓZEFÓW (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 85/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamionka (541kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA KAMIONKA (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 86/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Łubno86 z 11 (517.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA ŁUBNO (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 87/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Miedniewice 87 z 11 (516.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA MIEDNIEWICE (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 88/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Morgi 88 z 11 (518.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA MORGI (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 89/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś 89 z 11 (514.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA NOWA WIEŚ (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 90/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Kozłowice 90 z 11 (512.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA NOWE KOZŁOWICE (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 91/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Drzewicz 91 z 11 (499.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA NOWY DRZEWICZ (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 92/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Oryszew 92 z 11 (970.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA NOWY ORYSZEW (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 93/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Oryszew-Osada 93 z 11 (472.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA ORYSZEW-OSADA (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 94/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Podoryszew 94 z 11 (476.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA PODORYSZEW (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 95/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Popielarnia 95 z 11 (478.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA POPIELARNIA (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 96/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Prościeniec (949.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA PROŚCIENIEC (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 97/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Różanów 97 z 11 (475.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA RÓŻANÓW (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 98/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Smolarnia 98 z 11 (478.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA SMOLARNIA (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 99/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokule 99 z 11 (476kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA SOKULE (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 100/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Kozłowice 100 z 11 (439.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA STARE KOZŁOWICE (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 101/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Starowiskitki-Parcel 101 z 11 (462.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA STAROWISKITKI-PARCEL (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 102/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Starowiskitki 102 z 11 (452.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA STAROWISKITKI (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 103/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Drzewicz z 11 (451.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA STARY DRZEWICZ (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 104/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Tomaszew 104 z 11 (447.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA TOMASZEW (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 105/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiskitki 105 z 11 (452.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA WISKITKI (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 106/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola Miedniewska 106 z 11 (459.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT SOŁECTWA WOLA MIEDNIEWSKA (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 107/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 107 z 11 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 108/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 108 z 11 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 109/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki o nr ew. 639 w Miedniewicach 109 z 11 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 110/X/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Wiskitki 110 z 11 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 111/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2011 111 z 11 (9.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 112/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki 112 z 11 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 113/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 113 z 11 (552.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 114/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i delkaracji podatkowych 114 z 11 (12.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 115/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki 115 z 11 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 116/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 116 z 11 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 117/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 117 z 11 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 118/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wiskitki 118 z 11 (526.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 119/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej w obrębie Nowy Drzewicz 119 z 11 (433.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 120/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011 roku dotyczącej warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarn 120 (565.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 121/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury 121 z 11 (498.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 122/XI/11 z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/III/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Statutowej 122 z 11 (434.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 123/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 123 z 11 (749.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 124/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 124 z 11 (162.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 125/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 - 2020 125 z 11 (754.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2012 126 z 11 (118.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załaczniki od Nr 1 do Nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2012 (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2012r. (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 127/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki 127 z 11 (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 128/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki 128 z 11 (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 129/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki129 z 11 (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 130/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok130 z (758.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 131/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 131 z 11 (292.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 132/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wiskitki132 z 11 (122.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2011-07-06 15:55:10
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2011-07-06 15:55:10
Ostatnia zmiana:2012-02-21 16:30:40
Ilość wyświetleń:2644

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij