PODSTAWOWE INFORMACJE

MIASTO I GMINA WISKITKI
Powiat Żyrardowski
Województwo Mazowieckie

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
Rafał Mitura

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki
Łukasz Boczkowski

Sekretarz Miasta i Gminy Wiskitki

Skarbnik Miasta i Gminy Wiskitki 
Beata Konarska

Przewodnicz±cy Rady Miasta i Gminy Wiskitki
Paweł Dziemiańczyk

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KONTAKT Z URZĘDEM

Urząd Miasta i Gminy Wiskitki
ul. Ko?ciuszki 1, 96-315 Wiskitki

Zadzwoń lub napisz:
tel.:(46) 854 50 10
fax: (46) 855 41 54
e-mail: sekretariat@wiskitki.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00
?roda 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Nr konta bankowego Gminy Wiskitki:
90 9304 0002 0000 0648 2000 0010 

NIP Gminy Wiskitki: 838-14-26-466
REGON Gminy Wiskitki: 750148549

Identyfikator Gminy Wiskitki na platformie ePUAP: URZĄD MIASTA I GMINY WISKITKI
Skrytka odbiorcza na platformie ePUAP: /wnu872nf9b/skrytka

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Gminy Wiskitki i nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w siedzibie Urzędu - art. 10 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z pó?n. zm.)