PAWEŁ DZIEMIAŃCZYK

wybór w dniu 19 listopada 2018r. (Uchwała Nr 1/I/18 Rady Gminy Wiskitki)