Symbol:


Wydział:
Wydział Nieruchomości, Planowania i Zarządzania

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t.j.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.)


Opłaty:
17 zł za wydanie zaświadczenia

Termin odpowiedzi:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Nieruchomości, Planowania i Zarządzania

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


Uwagi:
Osoba do kontaktu:
Aleksandra Czuba
tel.: (46) 854 50 21
pokój nr 18


Dokumenty