Majewski Edward

Śmigiera Agnieszk

Królewska Mateusz

Bednarek Marek

Dziemiańczyk Paweł - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Pawłowski Tomasz

Ciesielski Andrzej

Jakubiak Dorota

Dąbrowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Skop Tomasz

Pachnik Marzena

Dziubiński Krzysztof

Wawrzyniak Jacek

Szychta Tomasz

Michalczyk Kamil - Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy